NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

งานประติมากรรมความคืบหน้าคุณทองแดง+คุณโจโฉ

บันเทิงศิลป์

พิกัดข่าวทั่วไทย : งานประติมากรรมความคืบหน้าคุณทองแดง+คุณโจโฉ "NOW26" 14-07-60

          นี่คือน้ำเสียงของผู้รับผิดชอบงานประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยง หลังจากที่ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ปั้นคุณโจโฉ สุนัขทรงเลี้ยงเพิ่มอีก1ชิ้น ด้วยเหตุนี้ทางกรมศิลปากร จึงได้มอบหมายงานนี้ให้กับ อาจารย์ชิน ประสงค์ ผู้ที่รับผิดชอบงานประติมากรรมคุณทองแดงอยู่แล้ว เนื่องจากจะนำไปติดตั้งให้อยู่คู่กัน คุณทองแดงจะอยู่ฝั่งซ้าย และคุณโจโฉจะอยู่ฝั่งขวา ใกล้จิตกาธานพระเมรุมาศ

          ด้วยคาแรคเตอร์ของคุณโจโฉแตกต่างจากคุณทองแดงเป็นอย่างมาก ทำให้ อาจารย์ชิน ประสงค์ ดึงจุดเด่นคุณโจโฉออกมา ทั้งความฉลาด สง่า และขี้เล่น ดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชทาน ที่ปรากฏในหนังสือ โรงเรียนราชินี ที่ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ยุคก่อนปี 2500

          ขั้นตอนงานประติมากรรมคุณโจโฉเหมือนคุณทองแดงทุกอย่างการขึ้นรูปโจโฉดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะดียวกันงานประติมากรรมคุณทองแดงก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ คุณทองแดงอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งปูนปาสเตอร์ โดยได้ลูกชายของเขามาเป็นปติมากรผู้ช่วยในงานสำคัญนี้

          แต่ถึงแม้ว่างานจะเร่งขนาดไหน แต่อาจารย์ชิน ก็ยังคงกรรมวิธีและขั้นตอนตามแบบฉบับของการทำงานประติมากรรมอย่างครบถ้วน

Tags : ช่องนาว26,now26,พิกัดข่าวทั่วไทย,พิกัดข่าว,ประติมากรรม,คุณทองแดง,คุณโจโฉ

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม