NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

พระราชดำริไร้พรมแดน EP.2 : ปลูกความยั่งยืนขึ้นจากผืนทราย

พระราชดำริไร้พรมแดน

พระราชดำริไร้พรมแดน EP.2 : ปลูกความยั่งยืนขึ้นจากผืนทราย

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ทางช่อง NOW26

Tags : พระราชดำริไร้พรมแดน, นาว26, NOW26, สารคดี

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม