NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

เงินทอนวัด...ธรรมาภิบาลติดลบ

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง : เงินทอนวัด...ธรรมาภิบาลติดลบ

เงินทุจริตก้อนนี้ เป็นโครงการเงินอุดหนุนงบประมารการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยเจ้าของโครงการคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ที่มีเงินงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือวัดต่างๆ ตามขั้นตอนปกติ วัดที่จะได้รับเงิน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ทาง พศ.กำหนดไว้ / โดยทางวัดต้องเป็นผู้ส่งเรื่องเพื่อขอเงินมาที่ทาง พศ.และอธิบายเหตุผลตามที่ระบุไว้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น
เมื่อวัดเสนอเรื่องไปแล้ว จะมีการพิจาณาไล่ตามลำดับชั้น ตั้งแต่ชั้นรับเรื่อง มีคณะกรรมการพิจารณา มีการทำบัญชีสรุป แล้วส่งต่อไปยังรองผู้อำนวยการ พศ. และผู้อำนวยการ พศ.เพื่ออนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้ายปัญหาเงินทอนวัด สะท้อนปัญหาอะไรบ้าง และแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้แบบยั่งยืนต้องทำอย่างไร ไปติดตามจากรายงานของคุณเนื้อแพร พงษ์สุวรรณ ค่ะ

Tags : ล่าความจริง, ทีมล่าความจริง, พิกัดข่าว, วัด, เงินทอนวัด, ทุจริตวัด, รายงานพิเศษ

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม