NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ศาสตร์แห่งพระราชาบนผนังพระที่นั่งทรงธรรม

บันเทิงศิลป์

พิกัดข่าวทั่วไทย : ศาสตร์แห่งพระราชาบนผนังพระที่นั่งทรงธรรม "NOW26" 19-06-60

     ศาสตร์แห่งพระราชานับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นจากโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ถูกนำมาจารึกไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม สิ่งปลูกสร้างอาคารประกอบพระเมรุมาศ โดยกรมศิลปากรมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในผู้บันทึกเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน อาทิ โครงการหลวง / 

     โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ /โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ / ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน / โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ โดยค้นคว้าข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนาที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

     จากลายเส้นบนแผ่นกระดาษถูกนำมาขยายและพิมพ์ลงไปบนผืนผ้าใบบนผนังจำลอง เพื่อเป็นต้นแบบงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีขนาดกว้าง 11.60 เมตร สูง 6.68 เมตร ติดตั้งไว้ ณ อาคารประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการลงสีต่อไป

     ถึงแม้ว่างานจิตรกรรมไทยลวดลายพิเศษนี้ จะมีความซับซ้อน แต่ไม่ทำให้ ณัฐวัฒน์ บุญตัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รู้สึกหนักใจ 

     เพราะผมคิดว่าเราโตมากกับคำว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักและความรู้ที่ผมอยากนำสิ่งที่ผมมี มาใช้มาเพื่อตอบแทนตอบแทน ชาติหรือพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้ม้ผมเป็นทุกวันนี้

     ภาพที่ปรากฏบนผนังในพระที่นั่งทรงธรรม ไม่ได้เป็นแค่เพียงผนังที่ถ่ายทอดความงดงามจากฝีมือช่างศิลป์ของไทย แต่นี่คือสิ่งสะท้อนให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่า โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ยังประโยชน์ด้วยศาสตร์แห่งพระราชา ที่ยังอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Tags : ช่องนาว26,now26,พิกัดข่าว,ศิลปวัฒนธรรม,เพาะช่าง,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม