NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

คืบหน้าพระราชพิธีในหลวง ร.9

บันเทิงศิลป์

พิกัดข่าวทั่วไทย : วิจิตร 14 ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ "NOW26" 09-06-60

การสร้างพระเมรุมาศมีความเกี่ยวพันถึงคติความเชื่อในสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธและพราหมณ์ ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวเนื่องในการพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายถือเป็นสิ่งแสดงพระเกียรติยศในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ

ซึ่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในส่วนประกอบที่ทำให้งานพระราชพิธีครั้งนี้สมบูรณ์คือ งานจัดสร้างประติมากรรม ส่วนประดับตกแต่งพระเมรุมาศ ซึ่งขณะมีความคืบหน้ากว่า 50%

งานประกอบพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9 มีทั้งหมด 14 แบบได้แก่ มหาเทพ 4 องค์ มี พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระอินทร์ ที่ประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศของพระเมรุมาศ ซึ่งขณะอยู่ในกระบวนการตกแต่งรายละเอียดเพื่อความงดงาม รวมถึงการเขียนสีตามรูปแบบคติความเชื่อแบบพราหมณ์

ต่อมา เทวดายืนรอบพระเมรุมาศ โดยเป็นเทวดาถือพุ่มโลหะ และ เทวดาเชิญฉัตร อยู่ในขั้นตอนการประดับลายผ้านุ่งจากนั้นนำไปหล่อไฟเบอร์กลาสเพื่อนำและส่งช่างเขียนสีตกแต่งรายละเอียด

ส่วน เทวดานั่งรอบพระเมรุ โดยเป็น เทวดาเชิญฉัตรและบังแทรก เขียนสีแล้วเสร็จจำนวน 10 องค์ จตุโลกบาลทั้ง 4 ประกอบด้วย ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ดำเนินการหล่อไฟเบอร์กลาสแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขัดแต่งผิว ส่วน ท้าววิรูปักษ์ และ ท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดเครื่องทรง ถัดมาเป็น ครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ,คชสีห์-ราชสีห์ ประทับบันได ขณะนี้อยู่ในกระบวนการลงสีและตกแต่งรายละเอียดเพื่อความงดงาม​​

อีกยังมี สัตว์มงคลประจำทิศได้แก่ ช้าง ม้า โค สิงห์ ประดับทางขึ้นบันไดชั้นที่ 1 ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการลงสีและตกแต่งรายละเอียดเช่นกัน

ส่วน เทพพนม, ครุฑยุดนาค ประดับรอบท้องไม้พระเมรุมาศองค์ประธาน เทพชุมนุม รอบฐานท้องไม้พระเมรุมาศชั้นล่าง, ประติมากรรมนูนต่ำพระโพธิสัตว์, ราวบันไดนาค 1 เศียร และนาค 3 เศียร ประดับชั้นที่ 1- 4, ครุฑประดับหัวเสา และ สัตว์หิมพานต์ โค ม้า สิงห์ 4 ตระกูล และ ช้าง 10 ตระกูล ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการขึ้นรูปต้นแบบ ตกแต่งรายละเอียดเพื่อนำส่งหล่อเป็นไฟเบอร์กลาส และเข้าสู่กระบวนการต่างๆ จนแล้วเสร็จในลำดับต่อไป

Tags : ช่องนาว26,now26,การสร้างพระเมรุมาศ,อิทธิพลมาจากศาสนาพุทธและพราหมณ์,พิธีพระบรมศพ,พระศพเจ้านายถือ,สิ่งแสดงพระเกียรติยศ,วาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม