NOW26.TV

พิทักษ์สัตว์โคกไม้เรือ

2 Minutes

เวลามีข่าวเกี่ยวกับขบวนการล้วงลูกนกเงือกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สถานที่หนึ่งที่มักเป็นข่าวอยู่เสมอก็คือ ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

     ที่มาของศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าในบริเวณป่าทุกๆ แห่งของประเทศ

     หน้าที่รับผิดชอบหลักของสถานีเพาะเลี้ยงแห่งนี้จึงเน้นไปที่เรื่องของการเพาะพันธุ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก โดยในพื้นที่นั้นมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่จุก สัตว์ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติของไซเตส โดยผู้ที่สนใจสามารถทำเรื่องขออนุญาตไปทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนำมาติดต่อกับทางสถานีเพาะเลี้ยงได้

     นอกจากนี้ภายในเนื้อที่ 320 ไร่ยังถูกแบ่งสัดส่วนเป็นการดูแลสัตว์ของกลาง ซึ่งในระยะหลังกลายเป็นอีกบทบาทหลักอีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะนกเงือกที่จับได้จากขบวนการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย โดยจะมีการดูแลสัตว์เหล่านี้ราว 5 ปี จนคดีสิ้นสุด จากนั้นจึงจะทำโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

     นี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของหน่วยงานราชการนอกเหนือจากการป้องปรามการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อให้เรายังมีสัตว์เหล่านี้ให้เห็นต่อไปในอนาคต และทั้งหมดนี้ก็คือ นาวรักษ์โลก เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด  

Tags :

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม