NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ยื่นนายกฯสอบปมทุจริตสัมปทาน "คิงพาวเวอร์"

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : ยื่นนายกฯสอบปมทุจริตสัมปทาน "คิงพาวเวอร์" "NOW26" 18-05-60

อาณาจักรคิงเพาเวอร์ ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา กำลังจะกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สปท. เตรียมยื่นข้อมูลการทุจริตร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ทอท.กับ คิงพาวเวอร์ ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์ 2.7 หมื่นล้านบาท ให้กับนายกรัฐมนตรี พิจารณาในเดือนนี้

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ รองประธานอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.) พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ประธานอนุกรรมการฯ จะเป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมกันทุจริต ระหว่างเจ้าหน้าที่ของบมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือทอท. และบริษัท คิงพาวเวอร์ เพื่อให้ได้มา ซึ่งสัญญาสัมปทานเช่าพื้นที่การบริการสินค้าปลอดอากร หรือ “ดิวตี้ฟรี” ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากนั้น ทางคณะอนุกรรมการฯ จะจัดทำข้อสรุปให้ชัดเจนว่า การได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าว มีการกระทำผิดกฎหมายฉบับใดบ้าง เกิดขึ้นเมื่อใด และมีใครเป็นผู้กระทำผิด ซึ่งจะมีการแยกความผิดออกมาให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน รวมทั้งจะส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้ ทอท. ยกเลิกสัญญากับคิงพาวเวอร์ และเรียกค่าเสียหายคืนภาครัฐ 2.7 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ยังร้องขอให้นายกฯสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเส้นทางเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย และหากพบว่ามีเอกชนรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในกรณี ทางสำนักงานปปง.จะต้องเข้าไปดำเนินการในทันที โดยเชื่อว่าหลังจากนายกฯได้ข้อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการไปแล้ว น่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดำเนินการต่อไป

นายชาญชัย ระบุว่า ในรายงานของอนุกรรมาธิการฯ สรุปว่า การได้มา ซึ่งสัญญาเช่าพื้นที่ดิวตี้ฟรีของบริษัทคิงพาวเวอร์ ตั้งแต่ปี 2548 มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ เนื่องจากมีการคำนวณมูลค่าสัญญาต่ำกว่าความเป็นจริง ทั้งๆที่สัญญาเช่าพื้นที่ปลอดภาษีมีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และจากข้อมูลการลงทุนในพื้นที่ดิวตี้ฟรีของทางคิงพาวเวอร์เอง ก็พบว่ามีการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดิวตี้ฟรี 1,091 ล้านบาท และลงทุนพัฒนาร้านค้าเป็นเงิน 1,700 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางคิงพาวเวอร์ยังหลีกเลี่ยงไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ทอท. เนื่องจากในสัญญาระบุว่า คิงพาวเวอร์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ทอท.ในอัตรา 15% ของยอดขายสินค้าในดิวตี้ฟรี ตลอดระยะเวลาของสัญญา 10 ปี แต่ปรากฎว่าในช่วง 5 ปีแรก คิงพาวเวอร์จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ทอท.เพียง 0.45% ของยอดขาย และในช่วง 5 ปีหลังจากผลประโยชน์ในอัตรา 3% ของยอดขายเท่านั้น ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียหายเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีการลักลอบขายสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย

สำหรับ บริษัทคิวพาวเวอร์ ได้สัญญาสัมปทานพื้นที่ “ดิวตี้ฟรี” เป็นเวลา 10 ปีหรือตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2548-31 ธ.ค.2558 ต่อมาบริษัทได้รับอนุมัติจากทอท.ให้ขยายอายุสัญญาอีก 2 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือสิ้นสุดสัญญาในปี 2563

Tags : now26,ช่องนาว26,ทีมล่าความจริง,อาณาจักรคิงเพาเวอ,คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา,คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,สปท.,การทุจริตร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่,ทอท.กับคิงพาวเวอร์,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม