NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

"คุณทองแดง" ประติมากรรมเพื่อแสดงความภักดี

ข่าว

นอกจากความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้ว งานศิลปกรรมโดยเฉพาะงานประติมากรรม เป็นหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะนอกเหนือจากงานปั้นตามความเชื่อแบบไทยแล้ว ยังจะมีงานประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย นั่นคือ รูปปั้นคุณทองแดง

ความวิจิตรบรรจงของประติมากรรมบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมให้พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีความยิ่งใหญ่งดงามสมพระเกียรติยศ ด้วยแนวคิดที่อิงตามเรื่องราวของศาสนา และนอกเหนือจากนั้น ยังคงระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อปวงชนมาโดยตลอด ดังนั้นนอกจากเหล่าทวยเทพตามความเชื่อแล้ว งานปั้นหนึ่งที่สำคัญของงานพระเมรุมาศครั้งนี้คือ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงผู้ซื่อสัตย์และภักดี

ชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากรผู้เคยได้รับโอกาสถวายงานประติมากรรมในงานพระเมรุมาศเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ขณะที่รับราชการอยู่ ประกอบกับยังเคยเป็นผู้ปั้นคุณทองแดงและสมาชิกในครอบครัวสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในงานนี้เขาจึงเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดทำประติมากรรมงานปั้นคุณทองแดง

จากโอกาสดีที่ชิน ประสพมีโอกาสถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้ในงานครั้งสำคัญของคนไทยนี้ เขาได้รับหน้าที่ในการจัดทำประติมากรรมชิ้นสำคัญอย่างคุณทองแดง ประติมากรรมที่เคียงข้างพระจิตกาธานในงานพระเมรุมาศ

โรงปั้นภายในบ้านพักส่วนตัวของชิน ประสพมีรูปปั้นของคุณทองแดงตั้งตระหง่านอยู่ เสมือนหนึ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณอยู่ภายใน นั้นคือความตั้งใจที่ชินอยากให้ไม่ใช่เพียงรูปปั้น แต่เป็นประติมากรรมที่สะเทือนความรู้สึกและสำนึกแก่ผู้พบเห็น

หลังจากงานปั้นดินเหนียวต้นแบบชิ้นนี้แล้วเสร็จ จึงได้มีการนำไปพิมพ์ทุบด้วยปูนปาสเตอร์ก่อน จึงนำไปเป็นยางและหล่อไฟเบอร์กลาสเช่นเดียวกับงานประติมากรรมชิ้นอื่น ๆ จนถึงขั้นตอนการลงสี ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ครอบครัวของศิลปินท่านนี้มีโอกาสถวายงานร่วมกัน ในฐานะช่างศิลป์ในรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ทีมศิลปวัฒนธรรม NOW26 รายงาน

Tags : บันเทิงศิลป์

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม