NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

"สตรี" และความเสมอภาคในวงการกีฬา

พิกัดกีฬา

ร่วมพูดคุยกับคุณ “ปรานม สมวงศ์” นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิง ในหัวข้อ “สตรี”และความเสมอภาคในวงการกีฬา

จากกรณีศึกษาของนักกีฬาหญิงที่กลายเป็นกระแสข่าว ทั้งการเรียกร้องสิทธิ การถูกเลือกปฏิบัติ โอกาสในการเข้าถึงกีฬา รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ

องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น “มายาคติ” ทีผู้ชายถูกผูกกับเรื่องกีฬามาตลอด จึงได้รับสนใจจากผู้ชมมา และมีโอกาสการสร้างรายได้และมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมไปถึง “โครงสร้างเชิงอำนาจ” ที่เป็นช่องโหว่นำไปสู๋การล่วงละเมิดนักกีฬาหญิง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อบทบาทของผู้หญิงในวงการกีฬา

Tags : now26,ช่องนาว26,นักกีฬาหญิงที่กลายเป็นกระแสข่าว,การเรียกร้องสิทธิ,การถูกเลือกปฏิบัติ,โอกาสในการเข้าถึงกีฬา,การคุกคามทางเพศ,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม