NOW26.TV

พระราชดำริไร้พรมแดน

พระราชดำริไร้พรมแดน
ABOUT
พระราชดำริไร้พรมแดน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • คลับโสภา

  • คมชัดลึก ศึกมวยไทย

  • มวยไทย เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์

วิดีโอยอดนิยม