NOW26.TV

มิตรภาพไร้พรมแดน

มิตรภาพไร้พรมแดน
ABOUT
มิตรภาพไร้พรมแดน

สารคดีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นที่ประจักษ์เกริกไกรไปทั่วแผ่นดินไทย และทั่วโลก

สารคดีประกอบการสนทนา โดยมีเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนประเทศ ที่ถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมสนทนา

ดำเนินรายการโดย แดน ดนัย สมุทรโคจร

 • มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน ปลาสเตอร์เจี้ยน ประเทศรัสเซีย

 • มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน แพะพันธุ์แบลคเบงกอล บังคลาเทศ

 • มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน อ่าวคุ้งกระเบน ประเทศแคนาดา

 • ติดตามชม มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน คุ้งกระเบน

 • ติดตามชม มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สุกรพันธุ์เปียแตรง

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สุกรเปียแตรง ประเทศเบลเยี่ยม (3)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สุกรเปียแตรง ประเทศเบลเยี่ยม (2)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สุกรเปียแตรง ประเทศเบลเยี่ยม (1)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน ปลานิล ประเทศญี่ปุ่น (3)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน ปลานิล ประเทศญี่ปุ่น (2)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน ปลานิล ประเทศญี่ปุ่น (1)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตสหรัฐอเมริกา (3)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตสหรัฐอเมริกา (2)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตสหรัฐอเมริกา (1)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอล (3)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอล (2)

 • รายการ มิตรภาพไร้พรมแดน ตอน สัมภาษณ์ท่านทูตอิสราเอล (1)

recommend programs

 • พิกัดข่าวเช้านี้ต้องรู้

 • ทีมล่าความจริง

 • ตามตำนาน

 • คลับโสภา

 • ปฎิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

 • คมชัดลึก ศึกมวยไทย

 • มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์

วิดีโอยอดนิยม