NOW26.TV

Business on the move

Business on the move
ABOUT
Business on the move

...

 • กฟน. MEA Energy Saving Building Awards 2016

 • กฟน.ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส

 • กฟน. ตรวจเยี่ยมโครงการสายดินตู้น้ำดื่มโรงเรียนสวนลุมพินี

 • กฟน.เริ่มรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนราชวิถี เปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้

 • กฟน.จัดสัมมนา โครงการสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

 • กฟน. ครบรอบ 58 ปี ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม (3 ส.ค.59)

 • กฟน. Solar Cell Energy For The Future

 • กฟน.มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคง ด้วยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าฯ

 • กฟน.จัดงาน Together for Sustainability

 • กฟน.เดินหน้าโครงการสายใต้ดินเพิ่ม 7 โครงการ

 • กฟน.มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน" ปี 3

 • กฟน.มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคง

 • กฟน.ก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

recommend programs

 • พิกัดข่าวเช้านี้ต้องรู้

 • ทีมล่าความจริง

 • ตามตำนาน

 • คลับโสภา

 • ปฎิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

 • คมชัดลึก ศึกมวยไทย

 • มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์

วิดีโอยอดนิยม