NOW26.TV

แทนคุณแผ่นดิน

แทนคุณแผ่นดิน
ABOUT
แทนคุณแผ่นดิน
 • คนไม่แพ้...แทนคุณแผ่นดิน ซีรีส์พิเศษ (6 พ.ค.60)

 • แทนคุณแผ่นดิน ตอน สรรค์ศิลป์แห่งมาตุภูมิ

 • ชีววิถีชุมชนปะกาสัย จ.กระบี่

 • ชีววิถีชุมชนบ้านโคกน้อย จ.หนองบัวลำภู

 • ติดตามชม แทนคุณแผ่นดิน ตอน ชีววิถีชุมชนบ้านโคกน้อย

 • ชีววิถีบ้านดงเรือง

 • กำนันนักพัฒนา

 • ติดตามชม แทนคุณแผ่นดิน ตอน กำนันนักพัฒนา

 • ปราชญ์ปลานิลจังหวัดชลบุรี

 • ติดตามชม แทนคุณแผ่นดิน ตอน ปราชญ์ปลานิล

 • เกษตรอินทรีย์ "สามพรานโมเดล"

 • ติดตามชม แทนคุณแผ่นดิน ตอน เกษตรพอเพียงสามพรานโมเดล

 • "โคนม" อาชีพพระราชทาน

 • ติดตามชม แทนคุณแผ่นดิน ตอน โคนมอาชีพพระราชทาน

 • แทนคุณแผ่นดินเทปพิเศษ ตอน พอเพียงอย่างยั่งยืน

 • งานมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2559

 • ติดตามชม เทปบันทึกมอบรางวัลคนดี "แทนคุณแผ่นดิน" ปี 2559

recommend programs

 • ทีมล่าความจริง

 • ตามตำนาน

 • คลับโสภา

 • ปฎิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

 • คมชัดลึก ศึกมวยไทย

 • มวยไทย เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์

 • Money Go Round

วิดีโอยอดนิยม